Proposen als ajuntaments una ordenança municipal sobre accessibilitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha elaborat una proposta de model d'Ordenança Municipal sobre accessibilitat universal dels espais públics urbanitzats i edificacions, maneres de transport i tecnologies, productes i serveis d'informació i comunicació.

La proposta recull al detall les condicions d'accessibilitat que s'han de donar en la urbanització, en edificacions, en el transport i en la comunicació.

Així mateix, s'exposen un mecanisme de control i seguiment per complir aquestes exigències d'accessibilitat i s'aborda la inspecció tècnica, els ajusts raonables, l'accessibilitat en immobles i entorns protegits, etc. Finalment, es detallen les infraccions i sancions en aquesta matèria.

El document, elaborat pel Cermi amb l'assistència tècnica de Via Lliure Fundosa Accesibilidad, és un model confeccionat per distribuir-lo entre les corporacions locals adherides a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) perquè aquestes adoptin, inspirant-se en ell, ordenances municipals d'accessibilitat universal i afavoreixin així aquest objectiu del moviment social de la discapacitat.

Amb aquest mateix propòsit, a més d'a través de la FEMP, aquesta proposta d'ordenança ha estat remesa als comitès autonòmics de la discapacitat que integren el Cermi amb l'objectiu que la facin arribar als municipis de cada una de les seves comunitats autònomes. Aquest model d'ordenança serà objecte de publicació en forma de llibre en una de la col·leccions del Cermi estatal.

Font: Crònica Social