Tots els electors amb discapacitat podran ser membres de taules electorals

El secretari general de Política Social del Ministeri de Sanitat i Política Social, Francisco Moza, va anunciar en el Senat que el Govern aprovarà pròximament un reial decret per garantir l’accessibilitat de totes les persones amb discapacitat als processos electorals i a la participació política.

Durant la seva compareixença davant la Comissió de Política Social de la Cambra Alta, Moza va indicar que l’objectiu de l'Executiu és regular "l’accés en igualtat de condicions al vot i a la plena participació política" a totes les persones amb discapacitat, que, per exemple, puguin exercir el vot per si soles (igual com ja fan els cecs) o actuar com|com a presidents o vocals de taula.

A més, el secretari general va avançar que "està pràcticament finalitzat el reial decret que regularà la creació del Centre de Normalització Lingüística" per a les persones sordes", amb la qual cosa "en unes setmanes" s’aprovarà la seva posada|posta en funcionament.

D’altra banda, Moza es va referir a la inversió de 784 milions d’euros per a l’eliminació de barreres físiques en mitjans de transport que es durà a terme durant els pròxims anys a través del Ministeri de Foment.
Quant a dependència, segons les seves estimacions el 2015 hi haurà 1.350.000 persones que demandaran atenció emparant-se en la Llei de Dependència. Va agregar que en l’actualitat són més de 500.000 les que ja reben ajuts o prestacions econòmiques.

Així mateix, va subratllar que els 1.671 milions d’euros pressupostats per a aquest any "suposen un augment de 90,2 milions" respecte a l’exercici anterior", i va recordar que gràcies a aquesta norma "moltes dones que es dediquen a cura de familiars han pogut cotitzar a la Seguretat Social i accedir així a una pensió".

"La llei ha contribuït també a la creació d’ocupació", va subratllar Mossa, que va assegurar que "l'any passat es van crear 50.000 places per atendre aquestes persones".

Finalment, va assenyalar que tots els anys s’examinarà la situació d’aquelles persones que són ateses per familiars de manera informal i va apuntar que es continuarà treballant en els barems que avaluen la gravetat d’algunes discapacitats, com|com a la intel·lectual o la malaltia mental.

Font: Solidaridad Digital