Un 32,6% dels beneficiaris del programa Reactiva’t de la Fundació ECOM han aconseguit un contracte laboral al llarg del programa

EL PROGRAMA REACTIVA’T, ORIENTAT AL FOMENT DE LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT, HA ESTAT SUBVENCIONAT PER LA MARATÓ DE LA POBRESA DE TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Quan fa un any que camina el projecte Reactiva’t de la Fundació ECOM, gairebé a punt de finalitzar, el recompte de persones amb discapacitat que han trobat una feina gràcies a la tasca desenvolupada des del Serveis d’Integració Laboral d’ECOM, en el marc del programa Reactiva’t (subvencionat per la Marató de la Pobresa), és de 97 persones, de les 297 que han estat usuàries dels serveis des de juliol de 2012.
L’objectiu del programa Reactiva’t, que ha estat finançat amb 150.000 euros per la Marató de la Pobresa de la Televisió de Catalunya, ha estat oferir una preparació laboral intensiva a les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social amb la finalitat de dotar-los d’hàbits i recursos, i formar-los en habilitats que els puguin facilitar l’accés al món laboral, i el manteniment de la feina, en un moment en què les dificultats per accedir al mercat laboral s’han multiplicat donada la reducció d’ofertes i l’augment de demandants de feina.
A banda de l’atenció directa a l’usuari amb discapacitat demandant de feina, els Serveis d’Integració Laboral realitzen també una intensa tasca de sensibilització del teixit empresarial per tal de llimar prejudicis i posar en valor les capacitats laborals de les persones amb discapacitat. Des dels inicis del programa fins ara, els professionals de la Fundació ECOM han contactat amb un total de 393 empreses, amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
PERFIL DEL DEMANDANT DE FEINA
Els efectes de la crisi i de l’actual conjuntura socioeconòmica en què es troba el nostre país amb alts índex d’atur, retallades en els Serveis Socials i els ajuts i prestacions, s’està fent sentir en les persones amb discapacitat que han vist incrementat el seu risc d’exclusió social i empitjorada la seva qualitat de vida.
En el marc del programa Reactiva’t, els professionals del Serveis d’Integració Laboral d’ECOM han analitzat el perfil dels demandants de feina amb discapacitat que s’han apropat als serveis a cercar ajut per trobar una feina. D’aquest anàlisi s’extreu que un 20% dels usuaris 297 usuaris es troben en situació de vivenda precària, és a dir, que no tenen vivenda pròpia o de lloguer sinó que viuen en pisos compartits, pisos d’acollida, en una habitació llogada, en una vivenda il•legal, amb un lloguer social... Un 2,4% es troben en una situació encara més greu, ja que en no disposar de cap vivenda dormen al carrer.
Pel que fa a la salut, s’ha detectat un increment de patologies de caire psicològic com trastorns per ansietat, depressions i malalties psicosomàtiques per la situació de fragilitat en què es troben els usuaris. Aquesta situació es dóna especialment en persones que fins ara no havien tingut limitacions econòmiques ni socials i que tenien una vida normalitzada però que ara s’han vist abocats a haver de recórrer a ajuts de protecció social com el Banc d’Aliments, menjadors socials, lloguers socials... El nombre d’usuaris que està fent ús d’aquestes mesures representa un 41% del total.