ECOM impulsa el coneixement obert en accessibilitat en el primer aniversari de l’última llei catalana

En coincidència amb el primer aniversari el passat divendres de la darrera Llei Catalana d'Accessibilitat, ECOM impulsa la difusió del dossier Accessibilitat i disseny per a tothom: avançar en la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat, elaborat per Montserrat García, responsable d’accessibilitat de la Junta Directiva d’ECOM, i editat per La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Des d’ECOM es farà arribar gratuïtament aquest material pràctic d'accessibilitat a centres de documentació professionals i biblioteques universitàries, entre d'altres, amb l'objectiu d’apoderar tant la ciutadania amb discapacitat i les seves entitats, com els col•lectius professionals i moviments socials afins. Es tracta de posar la informació i el coneixement en mans de qui els ha d'aplicar o fer servir per defensar els seus drets.

El dossier
El dossier és un document pràctic on s’analitza l’evolució dels conceptes d’Accessibilitat i Disseny per a tothom des de diferents punts de vista (tant tècnic com ciutadà), s’aporten eines i recursos per a la seva pràctica, i se suggereixen estratègies d’acció per als agents implicats. Tot sota els valors de la diversitat i la igualtat d’oportunitats, i tenint en compte la situació de crisi socioeconòmica actual, quin ha estat i pot ser el paper del teixit associatiu i dels diferents moviments socials, i quins reptes ha plantejat i planteja a totes les parts la nova llei catalana d’accessibilitat, amb les seves mancances. Drets humans, ‘smartcity’, certificació, participació ciutadana, privatització del coneixement tècnic, accessibilitat “esbiaixada”, deconstrucció del estàndard corporal i funcional són alguns dels conceptes presents al seus continguts.

Aquesta publicació va ser presentada el 10 de desembre -dia internacional dels Drets Humans- del 2014 a l’Ateneu Barcelonès, durant un dels debats “Catalunya Social” que organitza periòdicament La Taula amb la participació de professionals referents en les matèries i reconeguts periodistes.

Llei 13/2014 d'accessibilitat: Llums i ombres
Aprovada per unanimitat el 30 d'octubre del passat 2014, la llei neix sense memòria pressupostària i sense estratègies reals per a fer-la efectiva, la qual cosa ha quedat palesa en el seu grau elevat d'incompliment. Situació d'incompliment i impunitat que s'arrossega històricament amb tota la normativa i legislació vigent en matèria d'accessibilitat i igualtat d'oportunitats, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya.

Els avenços que conté el text legal català -tant a nivell general com en concret per a alguns col•lectius- queden encoberts per les carències de fons que pateix i que evidencien també la manca de voluntat política generalitzada.

Coneixement obert i apoderament de col•lectius
ECOM defensa que la formació i coneixement en aquesta matèria ha de ser -paradoxalment- més accessible i assequible per als professionals, per fer efectiva tota la normativa existent i garantir l'exercici de drets humans a bona part de la ciutadania. Aquesta capacitació professional, a més, sumaria en la reactivació de l’ocupació en sectors amb una greu situació d'atur (com ara el de la construcció) de manera sostenible i socialment responsable.

Des de l’aposta pel coneixement obert en accessibilitat per democratitzar la formació i informació sobre la temàtica a tots els nivells, ECOM està impulsant la creació d'espais comuns de coneixement col•lectiu amb professionals i entitats de referència, entitats federades i la seva base social. Ha començat a fer-ho a través de tallers pràctics per donar a conèixer els drets en matèria d'accessibilitat i com i on defensar-los; el primer taller va fer-se en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de Catalunya, el 13 d'octubre.

Tant el dossier Accessibilitat i disseny per a tothom... com els recursos sobre aquestes matèries creats de forma col•laborativa als tallers organitzats per ECOM són compartits amb totes les entitats federades així com amb entitats i moviments socials de tot Catalunya i Espanya, amb les quals es treballa en xarxa.

El dossier ja es fa servir com a material de referència en formacions universitàries, com ara els graus d'Educació Social i Treball social que s'imparteixen a la Universitat Ramon Llull (Pere Tarrés). També s'ha difós entre el moviment veïnal de Barcelona i entre professionals de referència en accessibilitat de Madrid, Huelva, Sevilla, Granada, entre d’altres.