Ja es pot sol·licitar telefònicament la targeta del Servei de Transport Especial a Barcelona

Des de l'1 de juliol, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona compta amb un nou canal telefònic per a la tramitació de la targeta del Servei de Transport Especial.
Fins ara la sol·licitud es podia realitzar per dues vies: la presencial, a través de les Oficina d’Atenció al Ciutadà (OACs), i la telemàtica, sempre i quan es tingui signatura electrònica. Aquests dos canals de tramitació presentaven però inconvenients per a la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, ja que en el primer cas implicava com a mínim un desplaçament a l'OAC, i en el segon cas perquè calen coneixements informàtics que molta gent gran no té.
Per això s’ha obert ara aquest nou canal gràcies al qual es pot fer la sol•licitud telefònicament. La persona interessada ha de trucar al 010 i dir que vol tramitar la targeta del servei de transport especial. Els operadors del 010, via telefònica, fan un primer emplenament de la sol•licitud i comproven que la persona sol•licitant estigui empadronada a Barcelona.
La sol•licitud pre-omplerta s'envia per correu postal a casa de la persona. El ciutadà verifica les dades i/o canvia les que no siguin correctes i adjunta el certificat de la discapacitat on consti que supera el Barem de Mobilitat Reduïda. Si tot és correcte des del 010 s’envia a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat perquè es faci la targeta.