Un 32% de persones amb discapacitat té responsabilitats a casa i la meitat d'aquestes tira endavant sola la seva família

Un 32,2 per cent de les persones amb discapacitat té responsabilitats familiars i la meitat d'aquestes tira endavant sola la seva família, segons un estudi de la Fundació Adecco realitzada a partir de prop de 800 enquestes a persones amb discapacitat d'entre 18 i 60 anys, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Família, que se celebra el proper 15 de maig.

Fundació Adecco ha volgut aturar-se en un grup que habitualment troba més dificultats tant en la seva vida personal com en la laboral, les persones amb discapacitat, i, més en concret, en aquelles que tenen responsabilitats familiars. La majoria de les persones amb discapacitat amb obligacions familiars són dones - en un 57,4 per cent de les dades -.

La discapacitat més habitual és la física (70,3 per cent), seguida de la sensorial (20,1 per cent), l'orgànica (5 per cent) i la psíquica (4,6 per cent). Així mateix, tres de cada quatre d'aquestes dones tenen entre 36 i 45 anys, mentre que un 18,2 per cent que té més de 45 anys i un 9,5 per cent que té entre 18 i 35 anys.

Les responsabilitats familiars no compartides més habituals són per a més de la meitat d'aquestes persones - el 66,4 per cent - els fills, seguits dels pares, amb un 18,5 per cent. D'altra banda, un 15,1 per cent afirma que la seva parella depèn econòmicament.

D'altra banda, l'estudi recull que gairebé la meitat d'aquestes persones són l'únic suport de l'economia familiar, bé perquè el seu cònjuge està a l'atur - en el 87,3 per cent dels casos - o bé perquè no tenen parella ni cap persona propera en qui recolzar - 12,7 per cent -. "En vista d'aquests resultats, queda patent que les persones amb discapacitat són una força laboral d'inqüestionable valor en temps de crisi", han apuntat els responsables de la iniciativa.

Fundació Adecco celebra que un 54 per cent de les persones amb discapacitat amb responsabilitats familiars no compartides té feina actualment, gairebé tots ells a jornada completa. En qualsevol cas, destaca que un 27,9 per cent de les persones amb discapacitat i responsabilitats familiars que treballen no ha comunicat la seva discapacitat a l'empresa.

Font: Europa Press