La Comissió Europea obre el termini per buscar la ciutat més accessible d'Europa

La Comissió Europea ha obert el termini de candidatures per a la segona edició del Premi Ciutat Accessible (Access City Award), el guardó europeu concedit a les ciutats que promouen l'accessibilitat. L'any passat es van presentar 66 ciutats de 19 països i la guanyadora va ser Àvila.
L'objectiu d'aquest premi anual és distingir i premiar les ciutats que adopten mesures exemplars per millorar l'accessibilitat de les persones amb discapacitat en relació amb una sèrie d'aspectes fonamentals per a la vida a la ciutat.

Es destacaran les iniciatives de més èxit que permeten a les persones amb discapacitat la seva participació plena en la societat i l'accés igualitari als seus drets.

Les autoritats municipals dels 27 Estats membres de la UE estan convidades a presentar la seva candidatura abans del 20 de setembre de 2011. Les ciutats participants han de tenir una població de 50.000 habitants com a mínim. Per ser tingudes en compte, les iniciatives s'han d'haver implementat durant els últims cinc anys.

Les sol·licituds es poden enviar en anglès, francès o alemany mitjançant els formularis d'inscripció corresponents, disponibles a www.accesscityaward.eu.

El procés de selecció es realitzarà en dues fases, amb una preselecció en l'àmbit nacional i una selecció final en l'àmbit europeu. En la fase de concurs en l'àmbit europeu, un jurat compost per experts en accessibilitat, que inclourà representants del "European Disability Forum", seleccionarà entre els candidats nacionals a quatre finalistes, que assistiran a la cerimònia de lliurament de premis que es celebrarà a Brussel.les.

Aquesta cerimònia coincidirà amb la Conferència del Dia Europeu de les Persones amb Discapacitat, que se celebrarà els dies 1 i 2 de desembre de 2011.

La novetat de l'edició d'aquest any és que les ciutats també poden optar a una sèrie de mencions especials pels èxits i resultats destacats en l'àmbit de l'accessibilitat. Les mencions especials seran concedides pel jurat europeu per recomanació dels jurats nacionals.

Les mesures d'accessibilitat s'han d'implementar de forma coherent i sistemàtica en l'àmbit dels béns, els serveis i la infraestructura. Per tant, es procedirà a l'avaluació de les iniciatives en relació amb el seu enfocament d'integració en quatre àrees clau: l'entorn i els espais públics, el transport i la infraestructura relacionada, la informació i la comunicació, incloses les noves tecnologies, i les instal.lacions i els serveis públics.

Els sol.licitants hauran de presentar iniciatives i activitats que formin part d'un marc polític ampli i no simplement projectes "ad-hoc".

El jurat prestarà especial atenció a la repercussió de les mesures d'accessibilitat en la vida diària de les persones amb discapacitat ia la ciutat en conjunt, i tindrà en compte la qualitat i sostenibilitat dels resultats obtinguts. A més, les ciutats hauran de demostrar la participació activa de les persones amb discapacitat i les seves organitzacions representatives en la planificació, la implementació i el manteniment de les polítiques d'accessibilitat de la ciutat.

Font: Crònica Social