El SIL ECOM Mataró col·labora amb l’Ajuntament de la localitat i tres entitats més en el projecte ‘Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional’

EL PROJECTE, IMPULSAT PEL SOM DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, PREVEU ATENDRE 50 PERSONES
El Servei d’Integració Laboral que ECOM té a Mataró col•laborarà els propers mesos en un projecte per promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat que impulsa l’Ajuntament de la localitat sota el nom de “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional”. També participen al projecte tres entitats més: Fundació Privada Maresme, Centre de Formació i Prevenció, i el Consell Comarcal del Maresme - Oficina Tècnica Laboral del Maresme.
El conveni de col•laboració es va signar el passat divendres amb la presència del regidor d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Mataró, Miquel Àngel Vadell, i representants de la Fundació privada El Maresme, la Fundació ECOM-SIL Maresme (representada per la seva gerent Marta Obdulia) i el Centre de Formació i Prevenció. No hi va ser, tot i que també hi participarà el Consell Comarcal del Maresme a través de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme.
Aquest projecte, impulsat pel Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) i, adreçat a afavorir la integració laboral de les persones amb diversitat funcional, està basat en el treball en xarxa amb les entitats que treballen per a la inserció laboral d’aquest col•lectiu a Mataró i al Maresme, donant suport en la captació de pràctiques en empreses i ofertes de treball.
“Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional” neix d’una voluntat del Plenari del Consell Econòmic i Social de Mataró d’afavorir les polítiques en favor de les persones amb diversitat funcional i de la seva integració en la vida social i, especialment laboral. Es desenvoluparà fins al 31 de desembre de 2017 i preveu atendre 50 persones usuàries de les entitats participants que es trobin en situació d’atur, en recerca activa de feina i inscrites com a DONO en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El cost total del projecte és de 110.250 €. L’aportació municipal serà de 65.250 € i la Diputació de Barcelona subvenciona els 45.000 € restants.
OBJECTIUS I ACCIONS
El projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional” persegueix la inserció laboral d’aquest col•lectiu i, per aconseguir-ho, preveu fer una tasca de sensibilització del teixit empresarial i també l’acompanyament de les persones participants en el seu procés d’inserció, apropant-les al món de l’empresa amb estades de pràctiques.
Per aconseguir aquestes finalitats, les actuacions que inclou el projecte són: tutorització i acompanyament de persones amb diversitat funcional per a la seva inserció laboral i treball amb suport en el cas que siguin contractades; sensibilització i informació del teixit empresarial sobre els avantatges de contractar persones d’aquest col•lectiu; prospecció d’empreses per a la recerca de pràctiques i d’ofertes de treball a mida de les persones participants ( es facilitarà a les empreses les quotes de contractació d’aquest col•lectiu, les bonificacions a la seguretat social i les mesures per acollir-s’hi, tot dins l’àmbit de la responsabilitat social i corporativa); i subvenció a les empreses per a la contractació de persones amb diversitat funcional (les ajudes seran per a contractes iguals o superiors a dos mesos de durada).
ENTITATS PARTICIPANTS I COL•LECTIUS DESTINATARIS
Durant el projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional” es preveu atendre a 50 persones derivades per les quatre entitats participants. Les entitats col•laboradores del projecte i els col•lectius amb que treballa cadascuna, són les següents:
-Fundació ECOM-SIL Maresme: atenem a persones amb discapacitat física.
-Fundació privada el Maresme: atén a persones amb discapacitat psíquica.
-Consell Comarcal del Maresme - Oficina Tècnica Laboral del Maresme: atén a persones amb trastorn mental.
-Centre de Formació i Prevenció: atén a persones amb trastorn mental.
Totes elles treballen per afavorir la inserció d’aquests col•lectius desenvolupant diferents accions formatives, de seguiment, de tutorització, de desenvolupament de competències d’accés al mercat de treball, espais de recerca de feina etc. Ara, aquest projecte pretén complementar les necessitats concretes detectades per donar un millor servei a les persones que atenen.