Reconeixement i compromisos a la ‘cimera’ del Tercer Sector amb Mas

Els presidents i presidentes de les 32 federacions d’entitats socials que conformen la Taula del Tercer Sector i la seva presidenta Àngels Guiteras s’han reunit aquest dimarts amb el President Artur Mas en una ‘cimera’ de més de dues hores al Palau de la Generalitat. Els representants de 4.000 entitats socials catalanes han transmès a Mas un balanç equilibrat d’allò que ha anat bé aquest últim any, del que falta per avançar, i li han plantejat també noves propostes per al futur. A més del President, han assistit a la reunió la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté; el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig; el secretari del Govern, Jordi Baiget i el secretari d’Habitatge, Carles Sala.

La consellera Munté ha destacat que la cimera és també una forma de visibilitzar i reconèixer la “gran tasca” del Tercer Sector Social. La presidenta Guiteras, al seu temps, ha remarcat que valoren positivament els avenços que ha fet el Govern, tant en temes socials com de reconeixement del Tercer Sector, i alhora ha remarcat al President Mas la importància que es compleixin les resolucions per a la lluita contra la pobresa aprovades en el Ple monogràfic del Parlament de Catalunya dels passats 12 i 13 de març.

Mesures contra la pobresa
En especial, la Taula del Tercer Sector considera imprescindible que el Govern dugui a terme la reforma pendent de la Renda Mínima d’Inserció en la direcció que el mateix Parlament va aprovar, perquè és el principal instrument que la Generalitat té avui per protegir els col·lectius amb més risc d’exclusió social. El Govern ha adquirit el compromís de mantenir el proper any la convocatòria extraordinària d'ajuts per lluitar contra la pobresa, que Benestar Social i Família ha impulsat aquest 2014 per 2 milions d'euros, i augmentar-la fins i tot en la mesura del que sigui possible, segons Neus Munté.
La presidenta de la Taula també ha demanat a Mas que el Govern impulsi el Pacte per a la lluita contra la pobresa que el Parlament també demanava, amb el consens amb els partits i agents socials del país més ampli possible. Govern i Tercer Sector han coincidit en la ferma voluntat de seguir-hi treballant. Mentre aquest gran acord no s’arriba a concretar, però, la Taula ha demanat al Govern que creï un grup de treball amb el Tercer Sector per impulsar mesures urgents que vagin més enllà de les que en aquell Ple el Parlament va aprovar. Una d’elles és la posada en marxa d’una nova prestació que asseguri uns ingressos mínims de 465€ mensuals a les prop de 34.000 famílies catalanes amb fills o dependents a càrrec que avui no tenen ingressos de cap tipus. Segons Munté és una proposta per estudiar i treballar, però ha apuntat la possible contradicció entre les solucions proposades, tot recordant la demanda que s’ha fet en altres ocasions per compactar i simplificar les prestacions existents i evitar la dispersió.
Una altra mesura urgent que també prioritza la Taula és que el Govern reprengui els ajuts de la dependència que foren suspesos el setembre del 2013 i que ho faci de forma prioritària per a les persones amb pocs recursos que no poden pagar-se el servei que necessiten. Neus Munté ha reiterat el compromís de reactivar les Prestacions Econòmiques Vinculades en l'àmbit de la llei de la Dependència el proper mes de setembre, "atenent a la major vulnerabilitat de les persones".

Des de l'àmbit de la discapacitat
Si bé la pobresa ha estat un dels principals temes abordats durant la trobada, s'hi han tractat també d'altres com la creació d'ocupació, l'habitatge, l'atenció a col·lectius com les persones amb discapacitat o en situació de dependència.
Antonio Guillén, president d’Ecom, va intervenir en nom del Cocarmi (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat), del qual és també president, i ha fet de portaveu de tot el col·lectiu de les persones amb discapacitat, les persones dependents i les seves famílies, “fortament castigat -va remarcar- els darrers anys per les diferents decisions polítiques”. La vulnerabilitat de les persones amb discapacitat i les dificultats per afrontar la situació de crisi han crescut, i també s’ha agreujat el patiment i la precarietat de moltes persones grans. S’ha creat una fractura social, ha afirmat Guillén, difícil de revertir si no s’incrementen els recursos destinats a polítiques socials per poder exercir el principi d'igualtat d'oportunitats i construir una societat més justa, inclusiva i cohesionada. Per això, ha demanat a Mas i el seu Govern que consideri les polítiques socials com una inversió.
A més li ha demanat que recuperi les prestacions i condicions laborals dels cuidadors familiars, en l'àmbit de la llei de Promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència (LAPAD); que es promogui la figura de l'assistent personal i es prioritzi la promoció de l'autonomia personal; que es reprenguin les prestacions econòmiques vinculades als serveis residencials o que potenciï els serveis d'ajuda a domicili, de respir i els serveis psicosocials i psico-educatius.
Així mateix ha comunicat que el col·lectiu diposita la seva confiança en algunes mesures com ara el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions presentat el 14 de juliol; en la creació del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT); i en el diàleg entre el Govern i les entitats socials per revertir l'erosió dels drets conquerits i de les polítiques de protecció social.