La Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya: un pas endavant pel sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones

En un moment especialment crític pel sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones i pels col•lectius als quals dirigeix la seva activitat, neix La Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya com a organització empresarial de referència del sector.
Si bé ja es comptava amb diverses associacions empresarials representatives en els seus respectius àmbits d’activitat, la nova Confederació significa la culminació d’un procés d’integració de l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC) i de la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’Atenció a les persones de Catalunya per avançar cap a l’enfortiment i racionalització de l’associacionisme empresarial del sector.
Es tracta d’un pas endavant ferm i decidit que pretén reforçar la capacitat de representació i incidència de La Confederació tant en l’àmbit polític, com social i econòmic. Un pas que suposa, a més, un important esforç de simplificació i optimització de les estructures i recursos destinats pel sector a aquestes tasques. I això només ha estat possible gràcies a la voluntat i l’esforç de totes i cadascuna de les organitzacions que han vist com, ara més que mai, calia unir esforços i buscar sinèrgies per construir una patronal forta en defensa dels interessos i especificitats del sector.
La Confederació no és una organització empresarial comuna: representa empreses i entitats que tenen a la persona en el centre de la seva activitat, que defensen un model determinat de fer activitat econòmica i que no és la recerca de benefici econòmic el què impulsa la seva acció, sinó la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables i aconseguir una societat més justa i cohesionada.
En un context de crisi com l’actual, quan s’està qüestionant les bases del model d’Estat de Benestar que venim construint i defensant com a sector, pren especial significació el fet d’apostar per una veu unitària com a sector, que posi en valor la dimensió empresarial i social de les nostres organitzacions.
La Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya neix doncs amb la voluntat de vetllar per la sostenibilitat del sector així com per una ocupació estable i de qualitat que garanteixi l’excel•lència en els serveis d’atenció a les persones que pateixen situacions d’especial vulnerabilitat.
Aquest pas endavant és sens dubte un èxit com a sector i ha de servir per afrontar en millors condicions la complexa situació que estan patint les organitzacions socials (incertesa en el finançament, deute acumulat de les administracions públiques catalanes, retallades dels serveis ...).
La voluntat dels membres de La Confederació és situar el sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones com a prioritari i estratègic pel futur del país i s’ofereix a acompanyar tots aquells processos que tinguin com objectiu millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
QUI FORMA LA CONFEDERACIÓ
La Confederació agrupa, en el seu conjunt, prop de 1.200 entitats i 45.000 professionals que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col•lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel•lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.
Formen part de La Confederació les següents organitzacions: Asteroide B-612; Atalanta; El CAE; Càritas Diocesana de Barcelona; Coordinadora Sinergia Social; Creu Roja Catalunya; Drecera; Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS); Empresa Social – Cooperatives d’atenció a les persones; Esport 3; Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre (FEATE); Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA); Fundació Catalana de l'Esplai; Fundació Escolta Josep Carol; Fundació Pere Tarrés; Moviment Laic i Progressista; Patronal ECOM; Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç (UCCAP); i com a organitzacions adherides Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT; Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS); i Agrupació Catalana de Centres de Profunds (ACCP).