El CERMI publica una guia per explicar la hipoteca inversa a les persones amb discapacitat i les seves famílies

El mes de maig es va aprovar la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en què, entre altres coses, es modificava la legislació reguladora de la hipoteca inversa perquè aquesta institució financera s’ampliés a les persones amb discapacitat i les seves famílies, de manera que disposin d’una altra via per fer front econòmicament a les necessitats vitals. Ara, el Comitè Espanyol de Representats de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha editat una guia informativa per explicar a les persones amb discapacitat i les seves famílies què és i com funciona la hipoteca inversa.
Un dels requisits de la hipoteca inversa (modalitat d’autofinançament per la qual el banc lliura a la persona sol•licitant una renda periòdica, normalment mensual, i, a canvi, aquesta hipoteca la seva vivenda com a garantia de la devolució futura de la renda vitalícia) és que va adreçada a persones d’edat igual o superior als 65 anys o afectades de dependència, en qualsevol dels seus graus, o persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
Al web del CERMI podeu consultar aquesta guia i, si és del vostre interès, us la podeu descarregar en PDF.