Mapa de persones expertes i experiències d'èxit en l'àmbit social

Ahir a la tarda, el Departament d’Acció Social i Ciutadania va presentar a CaixaForum el ‘Mapa de persones expertes i experiències d'èxit en l'àmbit social’ que permet cercar persones especialistes i programes d'èxit en diferents temàtiques socials, tant a Catalunya com arreu del món.

El Mapa és una eina de consulta interactiva a través d’Internet creat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania en col•laboració amb el Col•legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes. Actualment es poden localitzar en el mapa prop de 200 entrades que permeten consultar informació específica i detallada de 150 persones expertes amb indicació dels àmbits temàtics i d’especialització que tenen, la seva trajectòria professional i acadèmica, i informació de contacte. També s’hi poden trobar 40 programes que duen a terme amb èxit experiències dins l’àmbit social. Es poden localitzar persones expertes i experiències en temes socials de Catalunya, de la resta de l’Estat, d’Europa, dels EEUU i de l’Índia.

El Mapa s’anirà incrementant a mida que es presentin noves candidatures, tan de persones com de programes, que el Departament valorarà segons criteris de qualitat (anys d’experiència, grau d’èxit en el cas dels programes, nivell d’especialització en temàtiques socials, investigació, treballs publicats, reconeixement per altres expertes del sector, etc.).

Les consultes es poden fer segons diverses àrees temàtiques (infància, adolescència, joventut, família, dones, violència masclista, gent gran, dependència, discapacitats, immigració, inclusió social, col•lectiu lesbià, gay, bisexual i transsexual, entre altres).
Es pot accedir al Mapa a través del web del Departament d’Acció Social i Ciutadania: http://www15.gencat.cat/mes/AppPHP/

L’ús del Mapa està indicat principalment per als i les professionals de serveis socials on hi poden trobar, de forma ràpida i segura, informació sobre persones expertes i experiències d’èxit en diferents temàtiques socials. A més, el Mapa també és un suport per a les persones expertes que hi poden exposar la seva trajectòria i experiència professional.

El projecte del Mapa s’emmarca en la línia d’actuacions del Departament d’Acció Social i Ciutadania adreçades a promoure la tasca dels i les professionals dels serveis socials, i a potenciar la transferència del coneixement, en el marc del Sistema Català de Serveis Socials.

L’acte de presentació va comptar amb la participació d’Alfons Cornella, d’Infonomia, especialista reconegut en els camps de la innovació i les tecnologies de la informació i la comunicació, que ha parlat sobre el valor de la expertesa.