Navarra aprova la llei d’accessibilitat universal

Navarra serà la primera comunitat en comptar amb una llei d’accessibilitat adaptada a la nova normativa estatal (51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat) que reconeix com a dret subjectiu la lliure circulació de les persones discapacitades en tots els seus àmbits (físic, educatiu, barreres sensorials, informació, comunicació...).

Així, en el referit a l’àmbit de la societat de la informació i de les telecomunicacions, es preveu el desenvolupament de "convenis amb operadors de telecomunicacions, així com de televisió digital i radi", per garantir l’accés dels ciutadans amb discapacitat física o sensorial als serveis d’atenció al client.

Així mateix, es preveu assegurar l’accés universal en elements tals com a la signatura electrònica o webs públiques.

La proposició de llei foral d’accessibilitat universal i disseny per a totes les persones, impulsada pel PSN i que ha comptat amb les aportacions del Cormin (plataforma de discapacitats de Navarra), ha superat el tràmit de la comissió d'Habitatge i Ordenació del Territori pel que s’apropa més la data de la seva entrada en vigor una vegada que el Ple la ratifiqui en un termini aproximat d'un mes.

Tots els grups polítics van aprovar per unanimitat les 37 esmenes introduïdes en el text i el projecte. Entre les iniciatives destaca l’obligatorietat de què els habitatges de baixa més dues altures|alçàries disposin d’espai per a la futura instal·lació d’un ascensor (ara no és necessari).

El Cormin es reserva d’altra banda diverses esmenes in voce per al debat en Ple entre les que destaquen aquelles referides a aspectes d'"accessibilitat integral".

Proposen així que s’incloguin determinats nivells d’il·luminació d’habitatges per a discapacitats visuals, l’accés a la informació per a persones sordes, la instal·lació de porters automàtics bidireccionals, o que les reserves de VPO (en la nova llei foral d’habitatge) contemplin un 6% en lloc del 3% per als discapacitats.

Així mateix, pretenen que el Reial Decret d'Accessibilitat que es recull en el nou Codi d'Edificació quedi plasmat en la nova llei foral.

Per al portaveu del PSN José María Vázquez, Navarra comptarà amb una llei "avantguardista" que faciliti la "igualtat d’oportunitat per a discapacitats físics, psíquics i sensorials."

Luis Valero (UPN) va voler agrair el treball|feina realitzat pel Cormin i la seva capacitat de buscar solucions en positiu. Des de NaBai, Ioseba Eceolaza va recordar que la llei de 1988 s’havia quedat "obsoleta", i s’havien incomplert molts dels seus continguts, alhora que va elogiar l’esforç per "arribar a un consens".

A partir d'ara el verdader pacte està en la nova comissió paritària que es creu entre el Cormin i el Govern per desplegar la nova llei i elaborar els reglaments tècnics.

La llei permet a més treballar en la prevenció de la discapacitat, va afegir. Per la seva part, per a Juan Cruz Alli, de Convergència, Navarra té l’oportunitat de ser "pionera" en una llei per a tota la societat, convertint al col·lectiu afectat en "interlocutor permanent amb el Govern" per a la seva aplicació.

També des d'IU Ion Erro va assenyalar va assegurar que aquesta llei és un exemple que quan les coses "es fan conjuntament amb la societat és més fàcil la voluntat de consens".

La norma inclou la figura de la junta arbitral per dirimir les "queixes i reclamacions" que puguin sorgir, i un Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats que, adscrit a Presidència, s’encarregarà d' impulsar i revisar el contingut de la Llei". En sis mesos, l'Executiu haurà de presentar en el Parlament un "pla d’actuació".

Font: Solidaritat Digital