La Federació ECOM esdevé nou membre del Consell de Mobilitat de l’ATM

Després de col•laborar durant temps en diferents grups de treball convocats pel Consell de Mobilitat de l’Autoritat de Transport Metropolità, la Federació ECOM ha estat convidada a ser membre d’aquest consell, com a màxim representant de les associacions i persones/usuaris amb discapacitat física de Catalunya que és. La persona d’ECOM que entra a formar part d’aquest consell és Montserrat García, responsable d’Accessibilitat i Participació de la Junta Directiva.
El Consell de la Mobilitat de l’ATM és un òrgan de consulta i participació cívica i social pel que fa al funcionament del sistema de transport públic col•lectiu i de la mobilitat.
Actualment l’integren els membres següents: el president (que és el vicepresident segon de l’ATM), un vocal del Consell d’Administració per cada administració consorciada o entitat adherida, representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, representants de les organitzacions empresarials amb més implantació a Catalunya, representants dels sindicats amb més implantació a Catalunya, representants de les associacions de consumidors i usuaris més representatives a Catalunya, representants d’associacions i col•lectius amb una rellevància especial en l’àmbit del transport públic i la mobilitat, el director general de l’ATM i, com a secretari del consell, un membre del quadre directiu del consorci proposat a aquest efecte pel director general.