El CERMI recorrerà davant els tribunals l’acord de copagament del Govern per no tenir “rang normatiu suficient”

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) recorrerà davant la justícia l’acord de copagament que van adoptar a finals de novembre el Govern central i les comunitats autònomes durant el Consell Territorial del Sistema per l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). El motiu d’aquesta denúncia és perquè consideren que aquest copagament és un sistema per recaptar que no té “rang normatiu suficient”, ja que no ha estat desenvolupat mitjançant Real Decret com estableix la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

El CERMI reclama que la idea de copagament és un simple acord ja que no atén al que disposa la Llei 39/2006, apartat 7, article 14, que diu que la determinació de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de serveis i prestacions del (SAAD) es farà per via reglamentària (Real Decret). Per això, el Comitè creu que l’acord és susceptible d’anul•lació per un Tribunal, i explica que compta amb informes jurídics que senyalen que aquest acord no ha respectat les formalitats que exigeix la Llei, tot i que al llarg de la seva tramitació, el CERMI els va avisar d’aquest defecte de forma.

Respecte a les qüestions de fons, el CERMI lamenta que s’hagi aprovat un sistema de copagament per recaptar, contrari als plantejaments del sector associatiu de la discapacitat, demandes dels quals han estat ignorades. Conclou dient que “aquest sistema de copagament penalitzarà especialment les persones en situació de dependència que han fet un esforç més intens per a que, tot i les dificultats de l’entorn, puguin portar una vida autònoma, participativa i d’integració econòmica a la comunitat”.

Font: Europa Press