La Confederació impulsa el Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya per segon any consecutiu i demana la participació a les entitats i federacions sòcies

Es tracta d’un projecte estratègic per conèixer de forma àgil, sistemàtica i periòdica l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones.

Ja que l’ocupació que genera un determinat sector d’activitat és un indicador clau per determinar la seva capacitat i potencialitat, aquesta 2ª edició és fonamental per consolidar la iniciativa i disposar, per primera vegada, d’una sèrie de dades que permetin efectivament començar a dibuixar l’evolució del sector a partir d’indicadors comuns específics en l’àmbit de l’ocupació. Per aconseguir l’èxit del projecte, La Confederació fa una crida a la màxima implicació de les entitats i federacions sòcies.

El projecte d’elaborar un Baròmetre de l’ocupació del sector va néixer l’any 2014; la primera edició es va presentar a l’abril d’engyuany i van participar-hi nombroses entitats federades a ECOM. El projecte compta amb el suport de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya.

Per facilitar la participació el màxim posible, en aquesta 2ª edició s’han incorporat novetats, com ara la possibilitat que totes aquelles entitats que ja van contestar el qüestionari en la primera edició del Baròmetre de l’Ocupació puguin sol·licitar (a barometreocupacio@observatoritercersector.org) el qüestionari pre-omplert amb les dades aportades l’any passat (només caldrà validar i actualitzar, si s’escau, la informació aportada).

El treball de camp del Baròmetre de l’Ocupació es durà a terme des d’octubre fins el 27 de novembre de 2015, a càrrec de l’Observatori del Tercer Sector (OTS).

A l’enllaç de la banda dreta d’aquesta pàgina trobareu el qüestionari per a respondre –també el trobareu al bànner de la página d’inici de www.ecom.cat-.

L’equip de l’OTS està a la disposició de totes les entitats per tal de clarificar tècnicament el que faci falta (barometreocupacio@observatoritercersector.org; 93.256.40.92)