Obert el període de presentació dels ajuts PUA de la Generalitat de Catalunya

Des del 22 de febrer i fins el 21 de maig de 2012, restarà obert el termini de presentació dels Ajuts d’atenció social a persones amb discapacitat (PUA), que atorga la Generalitat de Catalunya.

Aquest programa d’ajuts té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Hi poden optar les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i reuneixin les condicions i requisits especificats.

Al web de la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina Virtual de Tràmits, podeu trobar tota la informació necessària sobre aquests ajuts així com els formularis per tramitar-ne la sol·licitud.