La Taula afirma que la reforma de la Llei de la Dependència augmentarà la pobresa de les persones dependents i les seves famílies

La Taula del Tercer Sector, que agrupa prop de 4.000 entitats socials catalanes, entre elles la Confederació ECOM Catalunya, alerta que la reforma de la Llei de la Promoció de l’Autonomia i Atenció a la Dependència que prepara el govern central provocarà un augment de la pobresa de les persones dependents i les seves famílies. Les entitats socials denuncien que el copagament, al que hauran de fer front les persones dependents i les seves famílies, agreujaran l’accés, per raons econòmiques, a la cartera de serveis de la pròpia Llei. D’aquesta manera, les situacions de dependència es convertiran en un factor encara més condicionant de les situacions de pobresa al nostre país.

Alhora, la Taula del Tercer Sector alerta que la reforma comportarà un augment del grau de dependència, a mig termini, de les persones amb dependència moderada o lleu. Aquesta situació comportarà que les persones afectades no podran accedir als serveis i prestacions que ofereix la Llei com a conseqüència de la congelació de les ajudes als dependents moderats fins al 2015.

Davant les retallades en la Llei que preveu el govern central, la Taula del Tercer Sector sosté que:

- Eliminació dels dos nivells de divisió de cada grau de dependència: Provocarà que milers de persones que actualment són reconegudes com a persones dependents, i perdin aquest reconeixement i el que això implica. Les persones de grau 1 no es podran beneficiar de la cartera de serveis de la pròpia Llei fins al 2015, endarrerint un total de 3 anys la seva entrada als sistema, en relació al què preveia la Llei.

- Copagament pels serveis: Fins ara, quedaven fora del copagament els beneficiaris amb uns ingressos inferiors a 17.000 euros anuals. Amb el nou sistema només en quedaran totalment exempts els que ingressin menys de 4.800 euros anuals. O el que és el mateix, 400 euros al mes. Aquesta mesura provocarà que milers de persones en situació de vulnerabilitat econòmica hagin de fer front a un cost que no podran assumir. Per tant, augmentaran les situacions de pobresa de persones dependents i de les seves famílies. Per exemple: a partir d’ara la tele-assitència deixarà de ser gratuïta i els serveis d’ajuda a domicili augmentaran el seu copagament.

- El govern deixarà de cotitzar pels cuidadors no professionals: Se’n veuran perjudicades 178.300 persones (la majoria dones). Amb aquesta mesura s’intensifica la precarietat de la seva feina. La reforma no preveu cap alternativa immediata i aquest fet contradiu l’esperit inicial de la Llei.

Davant de la reforma de la Llei de la Dependència la Taula del Tercer Sector conclou:

- L’augment del copagament i l’anunci del govern de deixar de cotitzar pels cuidadors no professionals s’emmarca en un context de pujada generalitzada de preus de béns i serveis bàsics (augment del preu de la llum, gas, aigua...), i de reducció dels ingressos (augment de l’atur, de la precarietat laboral, reducció de salaris, etc.). Aquestes situacions provocaran més situacions de pobresa al nostre país.

- El gaudiment efectiu del dret quedarà restringit als dependents amb prou poder adquisitiu per fer front a les diferents despeses que genera, mentre que els més desfavorits tindran l’accés, en tot cas, via derivació dels serveis socials.

- La reforma comportarà un augment del grau de dependència, a mig termini, de les persones amb dependència moderada o lleu. Ja que aquests persones afectades no podran accedir als serveis i prestacions que ofereix la Llei per culpa de la congelació de les ajudes als dependents moderats fins al 2015.