Només el 4 % dels joves amb discapacitat arriba a la universitat, enfront del 20 % de la resta de població

A Espanya viuen al voltant de 150.000 persones entre 20 i 29 anys amb discapacitat, de les quals només quatre de cada 100 (entre 6.000 i 7.000) accediexen a la Universitat; el percentatge d’accés entre la població general per al mateix tram d’edat és del 20 %. Els joves amb discapacitat representen entre el 2 % i el 2,5 % del total, però amb prou feines suposen un 0,5 % en el global de l’alumnat universitari. Així és recull en el Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad, elaborat pel Real Patronato sobre Discapacidad, adscrit al Ministeri de Treball i Asumptes Socials.
En el curs 2004-2005, de les discapacitats presents a la Universitat espanyola, les físiques representaven el percentatge més alt, un 40 %. Pel que fa a altres discapacitats, les visuals o auditives suposaven un 20 %, les psíquiques, un 9,5 % i les malalties mentals, un 1,4 %.