Les convocatòries de formació sanitària especialitzada reservaran un 7% de places a persones amb discapacitat

Les proves d'accés a formació sanitària especialitzada, és a dir, les de MIR per a metges i els seus equivalents per a infermers, farmacèutics, biòlegs, psicòlegs, químics i radiofísics, establir una reserva de places d'almenys el 7% per a persones amb discapacitat a partir del curs 2013-2014, segons el Projecte de Reial Decret aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres.

Aquesta reserva de places, explica el Ministeri de Sanitat, ja es va incloure en la convocatòria anterior, per primera vegada, en virtut de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Amb el nou Reial Decret s'estableix que sigui permanent i, a més, es regula l'accés a les places de les persones amb discapacitat.
La nova norma estableix les mesures tècniques que facilitaran l'aplicació de la reserva de el 7% i l'accés a les places per a les persones amb discapacitat que superin l'examen i acreditin que la seva discapacitat és compatible amb l'exercici de les funcions corresponents a l'especialitat a la qual s'opta.

Així, en les sol • licituds de participació en les proves es farà constar expressament si es participa pel torn de persones amb discapacitat.

A més, els serveis de prevenció de riscos laborals, abans de concloure l'examen mèdic que acrediti la compatibilitat de les condicions físiques de l'adjudicatari amb les funcions a exercir, podrà sol • licitar un informe dels òrgans competents en matèria de valoració de la discapacitat en la Comunitat autònoma que correspongui.

Un cop presa possessió de la plaça i superat l'examen mèdic, es preveu la possibilitat que els itineraris formatius de les persones amb discapacitat s'adaptin a les seves especials condicions físiques o sensorials. Es tracta d'adequar, en la mesura del possible, tant les instal•lacions del centre docent com les característiques dels escenaris de rotació.

Es preveu també la possibilitat que, si una persona amb discapacitat és valorada com a no apta per al desenvolupament de l'especialitat escollida en l'examen mèdic, sol • liciti el canvi d'especialitat en un termini màxim de sis mesos, tot i que hagi estat rescindit el seu contracte de treball per aquesta circumstància.

Font: Europa Press