Les empreses catalanes defensen la igualtat d’oportunitats i capacitats de les persones treballadores amb discapacitat, segons les dades estretes de l’Observatori SIFU d’Empresa i Discapacitat

Des del Grupo SIFU, un conjunt de centres especials de treball amb més de 17 anys d'experiència, es va crear l’Observatori SIFU d’Empresa i Discapacitat a l’Octubre del 2011. Aquest recull l’opinió de responsables de Recursos Humans de 1.006 empreses espanyoles obligades a complir la LISMI (Llei d’Integració Social de Minusvàlids), i elabora un estudi de forma periòdica per poder valorar la tendència de la situació d’integració laboral de persones amb discapacitat.

Segons les dades de l’Observatori SIFU d’Empresa i Discapacitat, més del 95% de les empreses catalanes amb més de 50 empleats coneixen la LISMI, i tot i així, el 14% reconeix no complir-la.

Mesures per complir-la?

Catalunya és una de les comunitats on les empreses consideren que no tenen o no han tingut problemes per complir amb la llei, segons l’estudi: el 93% dels enquestats està molt satisfet amb el rendiment del treballador amb discapacitat, i el 90% afirma que la incorporació de persones amb discapacitat ha afavorit el treball col·lectiu. Però només el 35% de les empreses que compleixen la llei ho fan per política d’empresa i un 25% de les empreses catalanes consideren que són igual de treballadores que qualsevol altre persona.
A nivell nacional, les empreses consideren que més ajuts econòmics a les empreses seria la principal ajuda per fomentar el compliment de la LISMI. Les catalanes també ho consideren el primer factor, però en un percentatge més baix que les de la resta de l’estat, i gairebé en el mateix grau consideren que tenir més informació sobre la llei ajudaria les empreses a complir la LISMI.
Més del 21% de les empreses catalanes consideren que la implementació de plans formatius de personal amb discapacitat ajudaria al compliment d’aquesta llei, i un 20%, anomenen la facilitació d’adaptacions a l’empresa. Aquestes dues mesures, a nivell nacional, es consideren menys importants (un 18% i un 16%, respectivament). En canvi, a Catalunya, no es veu tan necessari facilitar l’accés de contractació a les persones amb discapacitat (30%) com a la resta de l’estat (34%).

La informació arriba

Les dades de l’Observatori SIFU d’Empresa i Discapacitat deixen entreveure que la informació sobre la LISMI i les diferents formes de complir-la arriba als departaments de recursos humans de les empreses amb tots els detalls, ja que gairebé totes les empreses enquestades afirmen conèixer les bonificacions o subvencions que poden rebre per la contractació de persones amb discapacitat, i més del 70% afirmen conèixer les mesures alternatives.
De fet, el 41% de les empreses de Catalunya que compleixen la LISMI, segons l’estudi, contracten directament personal amb discapacitat a la seva plantilla i un 16% apliquen mesures alternatives, mentre que un 30% fan totes dues coses. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més aplica les mesures alternatives, darrere de Navarra i Andalusia. Dins d’aquestes mesures, la compra de serveis o productes a Centres Especials de Treball o donacions són les més conegudes (85%) i aplicades, mentre que la compra de productes i/o serveis a persones autònomes amb discapacitat només es coneix en un 15%.

El lloc de treball amb més sortida pel col·lectiu de persones amb discapacitat, segons l’opinió dels empresaris catalans, és el d’operari. El 61% de les empreses entrevistades confirma que algun cop ha contractat persones amb discapacitat per una vacant d’operari, el 54% com administratiu i només el 10% per directius o càrrecs entremitjos.