Millores per a l’atenció de l’ictus a Catalunya

Aquest mes de març, el Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral ha afegit 2 avantatges. Per una banda, s’ha reformulat el codi d’una manera gràfica, amb un sistema de reconeixement senzill en format de pòster destinat als professionals - serveis d’urgències, CAPS, SEM, ambulàncies- i s’ha ajustat l’organització de la xarxa en funció de les experiències prèvies. L’objectiu és afavorir el diagnòstic i el tractament ràpids, augmentar el nombre de codis activats i evitar així la mort o la discapacitat de les persones amb ictus.
Per altra banda, s’implementa el sistema Teleictus 2.0 a més hospitals comarcals de Catalunya. Aquets sistema permet que des d’una guàrdia amb un neuròleg vascular expert i des d’alguns hospital provincials es pugui visualitzar per videoconferència el pacient que esta en un hospital comarcal, a la vegada que es pot veure la imatge del seu TAC. Si el pacient és candidat a tractament, és tractat a l’hospital comarcal. Aquest sistema, iniciat prèviament en hospitals pilot, amb Vic i Granollers en posició destacada amb una connexió punt a punt amb l’hospital de la Vall d’Hebrón, s’amplia o millora a més hospitals; Vilafranca, Igualada, Garraf, Tremp, Mataró, Figueres, Palamós, i properament l’hospital de Mora i Althaia Aquest sistema permet escurçar el temps d’avaluació i tractament i també s’eviten trasllats innecessaris.
PROTOCOL D’ACTIVACIÓ DEL CODI ICTUS

La setmana passada es va implementar el nou Codi Ictus, que fa referència al sistema de trasllat ràpid del pacient a l’hospital de referència més proper.

El Codi Ictus és una sistema de detecció que funciona a molts països del món i que té per objectiu accelerar la resposta dels serveis sanitaris a l’avís per un ictus. Consisteix a afavorir la detecció ràpida dels pacients i a organitzar un sistema de trasllat urgent per tot el territori cap als hospitals capacitats per al seu tractament per mitjà del SEM i de les trucades al 061/112.

El codi ictus cobreix tota Catalunya des del 2006, i els pacients son adreçats urgentment cap a 14 hospitals de referència distribuïts al llarg de tot el territori. Mes de 1000 pacients per any han pogut ser tractats gràcies a aquest sistema, amb una de les taxes de tractament més altes d’Europa.
EL SERVEI DE TELEICTUS 2.0
A partir de la setmana passada, els nou hospitals comarcals connectats als centres de referència a través de Teleictus també estaran connectats a una guàrdia central amb un neuròleg vascular amb connexió remota. Els sistemes de teleictus, implementats a molts països busquen escurçar el temps en què el pacient és avaluat o tractat quan va a un hospital comarcal.

Aquest servei consta d’un sistema de videoconferència a través del qual l’especialista en neurologia de l’hospital de referència veu el pacient en directe alhora que rep la imatge de la tomografia computada (TC). D’aquesta manera, pot decidir instaurar el tractament trombolític in situ i guanyar temps. El pacient pot romandre a l’hospital comarcal o ser remès al de referència segons el seu estat clínic i l’opinió del neuròleg expert.

Aquest servei es va posar en marxa l’any 2007 a l’Hospital de Vic, que es troba a una hora en ambulància del seu hospital de referència (Vall d’Hebron). El servei s’ha anat ampliant de manera progressiva en els darrers anys fins a arribar als nou hospitals comarcals actuals connectats cadascun al seu centre de referència.

Els sis centres de referència són: Germans Trias i Pujol, Vall d’Hebron, Bellvitge, Josep Trueta, Arnau de Vilanova i Althaia. El centres comarcals són Vic, Granollers, Mataró, Figueres, Palamós, Igualada, Vilafranca, Garraf i Tremp.

A partir d’aquesta setmana, aquests centres comarcals, tots distants dels centres de referència, es connecten a una guàrdia localitzada formada per neuròlegs vasculars de tres hospitals (Germans Trias i Pujol, Vall d’Hebron i Bellvitge) que podran avaluar el pacient i veure la imatge de la TC des del seu hospital o des d’un ordinador portàtil equipat amb 3G fora de l’horari laboral. Connectats per l’anella sanitària, podran compartir la videoconferència i la imatge amb els centres terciaris.

Els hospitals de Figueres, Palamós i Tremp, que tenen com a centre de referència l’hospital Josep Trueta de Girona i l’Arnau de Vilanova de Lleida respectivament, faran la primera connexió amb aquests centres, i la connexió amb la guàrdia quedarà com a segona possibilitat.

Properament el servei de teleictus s’ampliarà a l’Hospital de Móra d’Ebre, que tindrà com a centre de referència l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

L’ICTUS, LA PRIMERA CAUSA DE MORT EN DONES

Amb mes de 12.000 ingressos per any a Catalunya, l’ictus és la primera causa de mort en dones i la primera causa de discapacitat mèdica en l’adult, l’ictus és una urgència mèdica que necessita atenció immediata.
De la rapidesa en el reconeixement dels signes i de la rapidesa en ser atès en depenen les possibilitats de rebre el tractament adequat i en conseqüència, en depenen les possibilitats de recuperar-se amb el menor grau de discapacitat i fins i tot sense seqüeles. Davant d’una persona amb ictus, es disposa d’una "finestra terapèutica" o temps màxim per actuar de quatre hores i mitja per tal de salvar el teixit cerebral sense rec sanguini, tot i que com més aviat s’actuï, millor. El diagnòstic de l’ictus és complex i requereix fer una TC cranial abans d’administrar el tractament trombolític.