El COCARMI farà el seguiment de la implantació a Catalunya de la Llei de la Promoció de l’Autonomia Personal

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), del qual en forma part la Confederació ECOM Catalunya, serà l’entitat encarregada de fer el seguiment de la implantació de la Llei de la Promoció de l’Autonomia Personal a Catalunya. Aquesta és l’àrea temàtica que assumeix el COCARMI des de la vicepresidència de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, després de la renovació de la junta directiva de la Taula a la XVIII Assembla General de l’organització.

El COCARMI no només vetllarà pel compliment de la Llei de la Promoció de l’Autonomia Personal en el territori català si no que també farà el seguiment de la implantació de la normativa a la resta del l’Estat, en estreta col·laboració amb el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i la resta de CERMIs autonòmics. El COCARMI portarà a terme aquest treball en xarxa en reunions periòdiques al llarg de l’any amb els CERMIs de la resta d’Espanya.

El COCARMI és una plataforma formada per: APPS (Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel•lectual), COCEMFE CATALUNYA (Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat Física), Confederació ECOM Catalunya (Confederació Catalana d’Entitats de Persones amb Discapacitat Física), FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya), ACAPPS (Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes), FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental)) i ONCE.