ECOM forma el personal de centres esportius municipals sobre atenció a la diversitat

Dins del programa Barcelona Esport Inclou, de l’Institut Barcelona Esports, ECOM és l’entitat encarregada de la formació del personal dels centres esportius –des de direccions i atenció al públic, passant per personal tècnic, manteniment, de neteja i comunicació, entre d’altres- en l’atenció adequada a la diversitat.

Els objectius que es planteja ECOM per aquesta formació són afavorir la normalització i l’ús de les instal·lacions esportives per part de les persones amb discapacitat; fomentar el respecte a la diversitat; promoure actuacions i accions per sensibilitzar sobre la realitat de les persones amb discapacitat.

Des de l’any 2008 ECOM ha realitzat formacions adreçades al personal d’atenció al públic dels diferents poliesportius municipals, i l’any passat es va fer un pas endavant i es va dissenyar una formació més a mida. És per això que la formació: “Atenció a la diversitat. I al nostre centre com ho fem?” es realitza en els propis centres esportius i s’adapta a les necessitats especifiques de cada poliesportiu.

De les tres hores de durada de la formació, la dues primeres són pràctiques i ofereixen la possibilitat als i les alumnes de realitzar el recorregut amb cadira de rodes que farien les persones amb problemes de mobilitat pel CEM, o experimentar també el recorregut fet per les persones amb discapacitat visual. A més, es farà un taller per intervenir davant la discapacitat auditiva: llengua de signes, lectura labial, simulació; i un de discapacitat intel·lectual i transtorn mental: reflexions, veritats i mentides. Per acabar aquesta part es farà un qüestionari d’accessibilitat del centre.

La tercera hora de la formació és teòrica, i s’hi tractarà la terminologia bàsica per evitar estigmatitzacions; les diverses tipologies de discapacitat i l’atenció a la diversitat.

La metodologia emprada és didàctica i eminentment pràctica. Es busca que, a partir de viure en primera persona les situacions que es troben les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva, els i les treballadores de CEMs se sensibilitzin i eliminin estereotips i idees preconcebudes i prejudicis vers la discapacitat,i contribueixin a construir espais més inclusius.

El programa Barcelona Esport Inclou –després del primer “l’Esport sense Barreres” (Barreres Zero)- va néixer el 2011, arrel de la col·laboració entre l’Institut Barcelona Esports i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per consolidar l’enriquiment de la vida esportiva de la ciutat de Barcelona, tot garantint el dret a la pràctica de l’esport en el col·lectiu de persones amb discapacitat, millorar la seva qualitat de vida i col·laborar en l'objectiu d'una societat normalitzadora i inclusiva, respectuosa amb la diversitat. El seu objectiu principal és fomentar la pràctica d’activitat fisicoesportiva de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona, de tal manera que puguin fer-ho en igualtat de condicions amb la resta de població. Un dels objectius d’aquest programa es formar tots els professionals implicats per donar-los eines per fomentar la participació i inclusió del col·lectiu de persones amb discapacitat.