Viatges AcceSIbles renova el seu web

El portal Viajes AcceSIbles ha renovat recentment la seva pàgina web (www.viajes2000accesibles.es), en la qual ofereix la possibilitat de fer reserves hoteleres, de vols i vehicles adaptats, i proposa circuits accessibles nacionals i internacionals.

El nou lloc ha canviat de disseny i d'imatge, i inclou una major oferta de productes, com|com a programes destinats a persones amb mobilitat reduïda o que necessiten|precisen una guia a llengua de signes.

La pàgina ha estat habilitada també perquè puguin usar-la persones de visibilitat reduïda o amb dificultat per al maneig del ratolí.