El Cermi crea una xarxa de nenes i nens amb discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha creat una xarxa estatal de nenes i nens amb discapacitat "perquè la veu, les inquietuds i les propostes d'aquesta part de la infància tinguin visibilitat i cabuda de manera directa a l'agenda política del moviment social de la discapacitat".

Amb aquesta decisió, assegura el Cermi, es tracta d'avançar en el compliment de l'article 7 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, "dedicat als drets de la infància amb discapacitat, que obliga a garantir que els nens i les nenes amb discapacitat tinguin dret a manifestar la seva opinió sobre totes les qüestions que els afecten, opinió que rebrà la deguda consideració tenint en compte la seva edat i maduresa, en igualtat de condicions amb els altres nens i nenes, ia rebre assistència apropiada d'acord amb la seva discapacitat i edat per poder exercir aquest dret".

La Xarxa Estatal d'Infància amb Discapacitat (RID) estarà composta per nens i nenes amb diferents tipus de discapacitat, designats per les organitzacions membre del Cermi, i funcionarà autònomament, de manera que no hi hagi mediatització per part dels adults en la lliure expressió de seus plantejaments i propostes, informa el comitè de representants de persones amb discapacitat.

Aquesta Xarxa s'inscriu dins el nou marc de l'estructura de suports als òrgans de govern i direcció del Cermi aprovada per la plataforma representativa de la discapacitat per als pròxims quatre anys.
Font: Solidaridad Digital