Aprovat un conveni per a persones amb discapacitat amb dificultats per accedir a una feina

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat, 1 de març, un Reial Decret pel qual es regula la subscripció de conveni especial amb la Seguretat Social de les persones amb discapacitat que tinguin especials dificultats per accedir a una ocupació, que dóna compliment a una obligació legal que encara no havia estat desenvolupada. El Govern preveu que l'aportació al sistema per part de l'Estat sigui de 1.531 milions d'euros.

"És un esforç de solidaritat. Entenem que és un conveni important, que suposa no només complir una llei sinó especialment donar una cobertura i una tranquil•litat de vida, en condicions d'igualtat amb la resta dels espanyols, a les persones que per raó de tenir capacitats diferents tenen més dificultats per accedir un lloc de treball ", va afirmar la vicepresidenta primera del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Segons ha explicat, aquest decret estableix les condicions de subscripció en el sistema de Seguretat Social de les persones amb discapacitat, "o amb capacitats diferents", que tenen en aquest moment dificultats per accedir al mercat de treball i puguin en el futur accedir a una prestació per jubilació.

L'àmbit d'aplicació del conveni especial reconeix que podran sol·licitar la subscripció les persones que tinguin 18 anys o més i no hagin complert l'edat mínima per a la jubilació ordinària, que resideixin legalment a Espanya, que tinguin reconeguda una discapacitat que impliqui especials dificultats d'inserció laboral, que no figurin en alta o en situació assimilada a la d'alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social ni en qualsevol altre règim públic de protecció social, i que es trobin inscrites en els serveis públics d'ocupació com a persones aturades demandants d'ocupació per un període mínim de sis mesos, immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de subscripció de l'esmentat conveni.

"El que es tracta de buscar és que les persones amb dificultats per trobar una feina per la seva situació de discapacitat puguin tenir una cobertura en el sistema de seguretat social, és a dir que estiguin cobertes quan arribi la seva edat de jubilació o tinguin algun contratemps de naturalesa familiar ", va indicar la vicepresidenta.

D'aquesta manera, ha indicat que la llei preveu aportacions del règim de Seguretat Social i del propi Estat per cobrir aquestes cotitzacions amb l'objectiu que en un futur aquestes persones puguin accedir a una jubilació. "Així s'acaba amb la incertesa que hi ha en moltes famílies sobre el futur d'un fill o un germà amb discapacitat", va afegir.

El decret, proposat per Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social al Consell de Ministres, part del diàleg entre el departament de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb les associacions representatives del col·lectiu de persones amb discapacitat.
Font: Europa Press