Les persones amb discapacitat ja poden practicar esport a les instal·lacions esportives de Barcelona

El passat 3 de desembre, l’Ajuntament de Barcelona va presentar el programa ‘Per un esport sense barreres’, que vol garantir la pràctica esportiva a les persones amb discapacitat en diversos equipaments de la ciutat. El programa compta, entre altres iniciatives, amb una sèrie de serveis de suport i assessorament per a tècnics i monitors esportius, per tal de facilitar la integració de persones amb discapacitat en els seus programes.

El programa, impulsat per l'Ajuntament, mitjançant l'Institut Barcelona Esports i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, comptarà amb una sèrie de serveis, amb els quals vol assegurar la pràctica esportiva del col·lectiu de persones amb discapacitat. Les instal·lacions que col·laboren amb el programa, com són els centres esportius municipals, entitats o als clubs tindran una placa distintiva.

Un d’aquests serveis és el d'Assessorament Pedagògic per a la Inclusió Esportiva, amb el qual es vol assessorar educadors i tècnics esportius que es trobin en situacions complexes respecte a la inclusió d’usuaris amb discapacitat a les seves sessions.

També destaquen el Servei de Suport al Vestidor, que gestiona ECOM, i el Servei de Monitoratge Docent de Suport, a través del qual es pot comptar amb un monitor que col·labori amb el tècnic esportiu en el disseny d’estratègies inclusives i en l’organització de les sessions.

SERVEI DE SUPORT EN EL VESTIDOR

ECOM, com a especialista en discapacitat, va ser triat per l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió del Servei de Suport en el Vestidor, un servei que està adreçat a persones amb discapacitat que tenen dificultats per al canvi autònom de roba al vestidor o de deambulació autònoma a la instal·lació esportiva.

ECOM s’encarrega de facilitar un/a monitor/a a la persona amb discapacitat que vol practicar esport en una instal·lació esportiva municipal de Barcelona per tal que a canviar-se de roba en el vestidor i perquè l’acompanyi fins al punt on ha de realitzar la pràctica esportiva.

El servei de suport en el vestidor és un servei gratuït que les persones amb discapacitat poden sol·licitar a la recepció de la instal·lació esportiva on volen anar a fer esport i són els responsables d’aquesta instal·lació esportiva qui s’encarreguen de contactar amb ECOM.

PROGRAMA JA EN MARXA

El programa ja ha arrencat amb el desenvolupament de 25 cursos de formació de personal dels CEM, que van ser impartits per ECOM, deu de serveis de suport al vestidor, deu serveis de monitor de suport i dotze d’assessorament pedagògic.

La població potencial que gaudirà d’aquest programa són les 112.169 persones amb discapacitat de Barcelona (dades de l'any 2008). Fins ara, hi ha més de 3.000 persones amb discapacitat usuàries dels CEM. Amb aquesta iniciativa s’espera incrementar aquesta xifra.