ECOM participa en el disseny del Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un procés participatiu per dur a terme l’elaboració del Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013 al qual hi tenen accés les entitats representatives dels diferents sectors de població que són usuaris dels serveis socials. ECOM, com a representant del col·lectiu de persones amb discapacitat física de Catalunya, és present en aquest procés. La idea és poder comptar amb una àmplia participació a nivell territorial per tal d’aconseguir una concreció final del Pla per a cada demarcació territorial de la Generalitat de Catalunya.

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya és un instrument del Govern per ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per assolir els objectius de la política de serveis socials. L'elaboració del primer Pla Estratègic de Serveis Socials dóna compliment a l'objectiu de desplegar la llei 12/2007 de serveis socials.

Aquest procés participatiu, que es va obrir el passat 29 de juny amb la realització d’un primer taller a Barcelona, en el qual hi va ser present una tècnica d’ECOM, contempla diferents espais de participació: està previst que es convoquin els diferents Consells de participació de la Generalitat vinculats a les polítiques socials; que es facin tallers a les set demarcacions de la Generalitat amb els agents socials del territori; i que es facin sessions específiques amb professionals dels serveis socials.