Finalment, les entitats més petites, exemptes de presentar l’Impost de Societats

El Govern va aprovar finalment una modificació parcial de la Llei 27 de l’Impost de Societats, que obligava totes les entitats, sense cap excepció, a presentar l’Impost de Societats.

En el Consell de ministres del 27 de febrer es va presentar aquesta modificació parcial, inclosa en l’article 7 del ‘Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social’ (enllaç al BOE que el conté, a la banda dreta d’aquesta pàgina).

Amb aquesta nova normativa, el govern recupera els 3 supòsits d’exempció de l’Impost de Societats anteriors a la reforma fiscal però en rebaixa els límits. Abans de la Llei de l’Impost de Societats no s’obligava a fer aquesta declaració a les entitats o associacions sense ànim de lucre si els seus ingressos no superaven els 100.000 euros anuals. Ara queden exemptes de presentar l’impost únicament les entitats amb ingressos de menys de 50.000€ anuals sempre i quan:
• Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció. Els ingressos exempts són aquells que provenen de la realització de l’objecte social de l’entitat i que no són considerats una explotació econòmica.
• Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000€ anuals.

En la seva exposició de motius, la nova Llei indica que s’estableixen aquests límits per tal d’alleugerir el compliment d’obligacions formals a les entitats parcialment exemptes.

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va presentar la modificació com una mesura de “recolzament a ONG i entitats sense afany de lucre”, "que tenen molt poca activitat econòmica” i que compten “amb recursos personals i materials limitats per fer complir les exigències formals tributàries”.