Neix la Plataforma del Tercer Sector d'Acció Social

Set destacades organitzacions de caràcter social han constituït la Plataforma del Tercer Sector d'Acció Social, una entitat que neix com a factor de cohesió de les organitzacions socials per defensar el valor del social, l'Estat de Benestar i els drets socials i propiciar la màxima col•laboració públic-privada en benefici dels col•lectius més desafavorits.

La Plataforma del Tercer Sector està integrada per la Plataforma d'ONG d'Acció Social (Poás), la Plataforma del Voluntariat d'Espanya (PVE), la Xarxa Europea de Lluita Contra la Pobresa i l'Exclusió Social de l'Estat Espanyol (EAPN-ES), el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), Creu Roja Espanyola, Càritas Espanyola i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). Aquestes organitzacions atenen en el seu conjunt a més de cinc milions de persones i representen a 29.000 entitats.

La nova entitat neix amb l'ànim de consolidar el futur model social i productiu a nivell estatal i europeu i suposa una fita per a tots els sectors econòmics i socials d'Espanya, més en temps de crisi i incertesa.

Després de dues dècades de creixement i desenvolupament, les ONG i organitzacions d'acció social pretenen augmentar els nivells d'interlocució amb els governs, participar més activament en la construcció i desenvolupament de les polítiques públiques i definir un discurs comú de cara a la societat per ser decisives en la seva missió de canvi social i millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables de la societat.

La Plataforma del Tercer Sector inclou entre les seves prioritats el foment actiu de l'articulació del Tercer Sector en les comunitats autònomes i un clima de màxima cooperació amb les plataformes preexistents en alguns àmbits territorials, a les quals convidarà al diàleg i al seu possible participació futura.

La iniciativa tractarà de constituir-se com una veu unitària de representació de les organitzacions amb vocació de servei i compromís de recerca de solucions en favor dels col • lectius més desfavorits o amb necessitats socials molt especials, unint esforços a favor de l'interès general, des de la perspectiva de seus fins socials i dins del més estricte respecte a la identitat, fins i funcionament de cadascuna de les organitzacions associades.

La Plataforma del Tercer Sector es va posar en marxa el 10 de gener amb la celebració de la seva primera Assemblea General, en la qual es van adoptar acords i es van realitzar els nomenaments per a l'inici de les seves activitats, després que el passat 20 de desembre es signés la seva constitució per part dels seus set membres fundacionals.

Presidirà aquesta Plataforma Luciano Poyato Roca, president de la Plataforma del Voluntariat d'Espanya. Com vicepresidents han estat elegits Joan Lara Crevillén (Plataforma d'ONG d'Acció Social), Carlos Susi Rodat (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social), Luis Cayo Pérez Bueno (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat), Fernando del Rosari Romero (Creu Roja Espanyola) i Sebastián Mora Rosado (Càritas Espanyola). Com a secretari general ha estat designat Rafael de Lorenzo García (ONCE).

Font: Crònica Social