La Universitat de Vigo duu a terme un ‘Estudi de mercat del turisme accessible a Espanya: oferta, demanda i oportunitat de mercat’

La Universidad de Vigo, amb el recolzament de la Conselleria d’Innovació i Indústria de la Xunta, està desenvolupant un projecte d’investigació sota el títol ‘Estudi de mercat del turisme accessible a Espanya: oferta, demanda i oportunitat de mercat’, que té com a objectiu mostrar al sector privat la importància i la rendibilitat que pot donar al sector turístic el col•lectiu de persones amb discapacitat amb la finalitat que aquest sector comenci a treballar en coordinació amb l’Administració Pública per desenvolupar un producte, servei o destí turístic respectuós amb tothom, és a dir, un turisme per a tots, un turisme de qualitat. Per tal de completar aquest estudi, els promotors del projecte han dissenyat una enquesta sobre Turisme Accessible, orientada a persones amb discapacitat, per poder determinar i establir una segmentació del mercat i una definició del producte turístic, tenint en compte les diferents tipologies de discapacitat. Podeu participar en aquesta enquesta a través del següent enllaç:
http://gimt.uvigo.es/turismo_accesible/encuesta.aspx. Per accedir a l’enquesta cal seleccionar l’opció Estudi de Mercat i posar com a contrasenya la paraula Accesible.