Aparcar sense permís a una plaça reservada per a persones amb discapacitat suposarà una multa de 200 euros, però no la pèrdua de punts

Aparcar sense autorització en una plaça reservada per a persones amb discapacitat serà una falta greu, sancionada amb una multa de 200 euros, segons disposa el projecte de llei amb el que s’està modificant la Llei de Trànsit. Fins ara, estacionar indegudament en aquest tipus de places d’aparcament era considerat sols una falta lleu, sancionada amb 90 euros de multa. Ara, el que proposa el nou projecte de llei és que aquesta infracció es consideri greu, amb el que augmentarà considerablement la multa.

El sector de la discapacitat considera que aparcar indegudament en una plaça reservada, suposa un gravíssim perjudici per als conductors amb discapacitat, que hauria de ser castigada amb major severitat, per a que tingui un efecte dissuasori. El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) diu que el Govern amb aquesta modificació accepta parcialment la seva demanda, que demanava tant l’agreujament de la infracció, com la pèrdua de punts per al conductor infractor.

El CERMI demanarà a tots els grups parlamentaris que presentin esmenes al projecte de llei amb la fi que s’estableixi, junt amb la sanció, la pèrdua de punts del carnet de conduir, ja que entén que aquesta fórmula sancionadora és l’unica que està tenint efectivitat contra les infraccions.

Font: Crònica Social