La llei d’Autonomia Personal provoca que prop de 30.000 cuidadors familiars s’hagin donat d’alta a la Seguretat Social

El Sistema per l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) té registrats ja, amb data 1 d’octubre, 29.775 cuidadors familiars que s’han donat d’alta a la Seguretat Social. De les 606.446 persones que han sol·licitat ajuda al Sistema d’Atenció a la Dependència, ja hi ha 378.378 beneficiats amb dret a la prestació, segons dades aportades per l’Imserso.

El País Basc és la comunitat autònoma que té el major nombre de cuidadors familiars donats d’alta: 2.470, seguida de Castella-La Manxa, que en té 1.874, i en tercer lloc de Catalunya amb 1.702 cuidadors. En la banda oposada, ens trobem amb la comunitat autònoma de Madrid, on tan sols s’han donat d’alta a la Seguretat Social 21 treballadors d’aquest tipus.

De les més de 600.000 sol·licituts generades per la llei d’Autonomia Personal, Andalucia és la comunitat autònoma que n’ha presentat més: unes 190.000, de les quals 104.355 han estat reconegudes a dia d’avui. A continuació, li segueix Catalunya amb exactament 72.593 sol·licituts registrades i, actualment, amb més de 57.000 que se’ls hi ha reconegut el dret a la prestació. Madrid, Illes Balears, Cantàbria i Múrcia són en canvi les comunitats que menys sol·licituts han presentat.

Font: Discapnet