Acord amb la Generalitat per augmentar els diners de butxaca del copagament

LA PRESSIÓ FETA PER LES FEDERACIONS ECOM, DINCAT I FEPCCAT HA DESENVOCAT EN AQUEST ACORD. AQUESTA MESURA SERÀ RETROACTIVA DES DE L’1 DE GENER DEL 2016.

El passat dimecres 25 de maig es va materialitzar la signatura de l’acord de copagament de la Generalitat amb ECOM, DINCAT i FEPCCAT que insta a iniciar els tràmits necessaris per modificar l’annex de l’Ordre BSF/130/2014 del copagament.

En primer lloc, s’ha acordat modificar els percentatges per determinar la quantitat mínima garantida per a despeses personals (o “diners de butxaca”) en les prestacions de serveis no gratuïtes. L'increment sobre l’IRSC tindrà efectes a 1 de gener del 2016 i per a les persones amb discapacitat física que estiguin en residència suposarà un increment del 30% inicial al 60%; per tant, els diners de butxaca garantits seran 398,39 € mensuals. També s'han garantit increments per a les altres tipologies de serveis adreçades a discapacitat intel·lectual.

L’acord constata també que es crearà un espai de treball conjunt entre les entitats representants dels serveis socials especialitzats i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per treballar en la revisió.

La consellera Dolors Bassa ha avançat que la mesura s’aplicarà tot i no conèixer la disponibilitat pressupostària per a 2016. No obstant això, s’ha de publicar la modificació de l’ordre i s’ha d’acabar de negociar amb el Departament de quina manera s’aplicarà la revisió i el retorn dels endarreriments.

Des de les federacions considerem que és una bona notícia i un molt bon punt de partida per continuar treballant en un nou model de copagament just i raonable. Anirem comunicant les novetats de seguida que disposem de la informació.

ANTECEDENTS, D'ON VENIM

Recordem que aquesta notícia té a veure amb l’entrada en vigor, el mes de maig del 2014, de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció de dependència que estableix la Cartera de Serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

Les entitats de persones amb discapacitat vam manifestar, des de l’inici, el nostre desacord amb aquesta ordre, ja que fixava un nou model de copagament (que inclou el còmput del patrimoni del beneficiari) i carregava, encara més, les aportacions per part de l’usuari.

Les informacions proporcionades per part de persones beneficiàries de places residencials gestionades per les nostres entitats federades van confirmar que l’increment en la quantia que han d’aportar segons les resolucions definitives enviades pel Departament de Benestar Social i Família és, en molts casos, desmesurada.

Des d’ECOM i les federacions considerem que a l’hora de plantejar qualsevol copagament que afecti les persones amb discapacitat no es pot obviar que per atendre les necessitats generades per la discapacitat es generen unes despeses extres que suposen un greuge econòmic comparatiu amb la resta de la ciutadania. Aquestes són despeses de les quals no es poden prescindir perquè es fan en prevenció de l’empitjorament de la discapacitat i la qualitat de vida, i també per poder dur una vida autònoma, independent i en igualtat d’oportunitats amb la resta de la ciutadania.

Les entitats constatem que l’aplicació d’aquesta ordre està tenint greus afectacions en les persones amb discapacitat, moltes de les quals poden veure’s abocades a situacions d’empobriment i exclusió social i privades de gaudir de qualsevol possibilitat d’autonomia personal.

És per això que des de l’entrada en vigor de l’ordre hem mantingut diferents reunions, tant a nivell polític com tècnic, amb el Departament per demanar que el patrimoni només s’introdueixi en el càlcul de la capacitat econòmica a partir del moment en què la persona fa 65 anys; i per seguir concretant la quantitat mínima garantida per a despeses personals (els anomenats “diners de butxaca”).

Fruit d’aquestes reunions, el Departament –quan estava encapçalat per Neus Munté- va acordar amb les nostres federacions revisar l’actual sistema de copagament; així com que s’incrementaria la quantitat mínima garantida per a despeses personals amb una proposta concreta d’increment sobre l’IRSC; i crear un front comú pels aspectes que competeixen a l’ Institut Nacional de la Seguretat Social (prestacions familiars).

ECOM, DINCAT i FEPCCAT vam considerar un avanç important els tres acords, però ens preocupava quan es farien efectius, ja que no s’havia implementat el calendari d’aplicació mentre, en canvi, els nostres usuaris ja estan rebent les resolucions definitives de copagament i molts cops suposa un augment desmesurat que està abocant a les persones i a les famílies a una situació de risc.

La Federació ECOM (federació d’entitats de persones amb discapacitat física), DINCAT (federació d’entitats de persones amb discapacitat intel·lectual) i FEPCCAT (federació d’entitats de paràlisi cerebral i etiologies similars), vam demanar al febrer una reunió urgent per continuar treballant en aquest tema amb la nova consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. Ara s’ha aconseguit la signatura d’acords concrets i seguirem treballant-hi.