Renfe impulsa la creació de Centres d'Ajuda a Viatgers amb Discapacitat a les seves estacions

Renfe acaba de destinar un pressupost de 30 milions d'euros a la creació de Centres especialitzats en l'ajuda a viatgers amb discapacitat en totes les seves grans estacions, que inclou la dotació, a les de menys afluència, de personal assistent per a l'acompanyament i l'atenció. Aquesta inversió s'emmarca en el Pla d'Accessibilitat, aprovat el passat novembre, que preveu fer accessibles tots els seus trens el 2010.

El servei adreçat a les persones amb discapacitat durà el nom de "Asistencia y Atención" i consistirà en facilitar l'accés a les estacions i la pujada i baixada de les persones amb discapacitat i el seu equipatge corresponent als trens mitjançant els mitjans mecànics disponibles a les estacions (rampes, elevadors o qualsevol altre element), en el cas que sigui necessari.

A les estacions més importants, és a dir, amb major nombre de trens i viatgers, s'establiran Centres d'Atenció Especialitzada (CAE) amb personal permanent; a les estacions mitjanes hi haurà Assistents de Mobilitat (AM), és a dir, una persona permanent d'assitència; mentre que a la resta d'estacions més petites hi haurà una Assistència de Mobilitat Puntual (AMP), representada en un professional que es presentarà a l'estació després que s'hagi sol·licitat per part del viatger el servei d'atenció.

A més, a l'Estació d'Atocha de Madrid s'instal·larà una Oficina Central d'Atenció (OCA), que comptarà amb personal permanent i coordinarà les actuacions a nivell estatal. Per la seva especifitat, el servei d'assistència i atenció en el nuclis de Rodalies comptarà amb un servei diferenciat, un Assistent d'Accessibilitat a Rodalies (AAC), que es presentarà per petició.

Existirà també un Centre d'Atenció del Proveïdor, encarregat de coordinar l'actuació dels assistents puntuals d'ajuda (tant de Rodalies com d'estacions petites de Mitja i Llarga Distància), de recollir les possibles incidències que es puguin produir en el mitjans mecànics d'ajuda i resoldre qualsevol tipus d'imprevist.

Està previst que Renfe s'encarregui de la contractació d'aquest servei així com de la formació inicial del personal que haurà de prestar ajuda i assistència.