El Govern espanyol aprova l'Estratègia Espanyola sobre Discapacitat 2012-2020

El Consell de Ministres va aprovar el passat 14 d'octubre la Estratègia espanyola sobre Discapacitat 2012-2020 amb l'objectiu de servir de marc de referència de totes les polítiques públiques que es desenvolupin a Espanya en matèria de discapacitat amb una visió integral de les mateixes i facilitar que les persones amb discapacitat puguin gaudir de tots els seus drets de forma efectiva i real.

L'estratègia es basa en els principis de no discriminació, igualtat de tracte davant la Llei d'igualtat d'oportunitats, vida independent, normalització, accessibilitat universal, disseny per a tothom, diàleg civil, transversalitat de les polítiques de discapacitat, participació i responsabilitat pública.

Segons ha explicat el Govern, el propòsit d'aquesta iniciativa és facilitar que totes les persones amb discapacitat puguin gaudir de tots els seus drets i que tant la societat en el seu conjunt com les pròpies persones amb discapacitat puguin beneficiar-se plenament de l'aportació d'aquests en l'economia i la vida social.

El document defineix unes mesures estratègiques que es concreten en tasques i actuacions temporalitzades centrades fonamentalment en el mercat laboral, educació i pobresa i exclusió social. Es configuren dues etapes temporals: una, inicial, de 2012 a 2015; una altra final, de 2016 al 2020. A més, el seguiment i control de l'Estratègia es farà a través del Consell Nacional de Discapacitat.

Font: Europa Press