Primers llocs de treball aconseguits pels beneficiaris del projecte Reactíva’t de la Fundació ECOM, subvencionat per la Marató de la Pobresa

Els primers fruits del projecte Reactíva’t de la Fundació ECOM, que ha estat subvencionat per la Marató de la Pobresa, ja són aquí. Hores d’ara, vuit dels beneficiaris d’aquest programa (persones amb discapacitat en risc d’exclusió social), han aconseguit un lloc de feina.
A banda d’aquestes insercions laborals, els tècnics de la Fundació ECOM han atès al llarg d’aquests primers mesos d’execució del projecte gairebé una setantena de persones amb discapacitat, amb les quals s’ha dut a terme una diagnosi per abordar el seu cas i poder-lo orientar per atendre les seves necessitats i capacitar-lo per afavorir la incorporació al mercat laboral. Fins ara s’han realitzat cinc tallers de capacitació amb la participació de quinze persones.
Així mateix, els Serveis d’Integració Laboral d’ECOM han dut a terme una tasca de prospecció empresarial per detectar empreses que estiguin interessades en la contractació de persones amb discapacitat, i sensibilitzar-los sobre les capacitats d’aquest col•lectiu. Més d’un centenar d’empreses han estat informades i assessorades.
Durant aquests primers mesos, als SIL ECOM s’han rebut un total de 37 ofertes laborals, susceptibles de ser ocupades per usuaris del projecte Reactíva’t. A aquestes ofertes s’hi han presentat un total de 31 usuaris, i s’han aconseguit finalment 8 contractes de feina, 7 en empreses del mercat ordinari de treball, i un en una empresa protegida.
El projecte Reactiva’t proposa una preparació social intensiva de les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social amb l’objectiu de dotar-los d’hàbits i recursos, i formar-los en habilitats que els puguin facilitar l’accés al món laboral, i el manteniment de la feina, en un moment en què les dificultats per accedir al mercat laboral s’han multiplicat, donada la reducció d’ofertes i l’augment de demandants de feina.
Aquest projecte ha estat finançat amb 150.000 euros per la Marató de la Pobresa de Televisió de Catalunya.