Sanitat no aplicarà els copagaments en ambulàncies, productes ortoprotèsics ni els dietoteràpics

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, va anunciar el passat 13 de gener que no es fixaran noves aportacions als usuaris, els denominats ‘copagaments’, en ortopròtesis, dietoteràpics ni en transport sanitari no urgent, com estava previst inicialment a la reforma sanitària.
La ministra va destacar, en la reunió del Ple del Consell Assessor de Sanitat, que la situació econòmica ha millorat en l’últim any i que “els esforços fets pels ciutadans estan donant els seus fruits” per la qual cosa “ara les administracions han de seguir posant en marxa mesures d’eficiència”. “No demanarem nous esforços als ciutadans”, va sentenciar, per recordar que amb la reforma sanitària va quedar configurada la cartera bàsica de serveis, que garanteix l’assistència sanitària “gratuïta” per a tots els ciutadans, i la cartera suplementària, en què tenen una aportació.
Dins d’aquesta cartera està la farmàcia, tant comunitària com hospitalària, en què s’ha introduït, per primer cop, “criteris d’equitat”, segons Mato, que permeten protegir als “més vulnerables”, com els aturats de llarga durada i els seus familiars, que, per primer cop, no han d’aportar res pels seus medicaments.
D’aquesta manera, el desenvolupament normatiu de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salud es dóna per conclòs, tal i com es va acordar, a proposta de la ministra, amb les Comunitats Autònomes en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del passat mes de desembre de 2013. Per tant, ha insistit en que no s’establiran noves aportacions en ortopròtesis, dietoteràpics ni en transport sanitari no urgent.
No obstant, el sistema de ‘copagament’ en farmàcia hospitalària es posarà en marxa al llarg del mes de gener en la majoria de les Comunitats Autònomes, tal i com també es va acordar el mes de desembre.